ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

ВИЗИТКА

Обществен фонд “Детство”
Адрес за кореспонденция: София, бул. „Г.М.Димитров”, № 50 (спирка на автобус 280 „Техническа библиотека” - в сградата на Научно техническата и Педагогическа библиотека в София, ниското тяло на НАЦИД).
Телефони за връзка:
Председател: Иванка Василева – 0889 235 089 и
Изпълнителен секретар: Бойка Георгиева – 0886 343 122

e-mail: ofdetstvo89@abv.bg

Председател: Иванка Василева
Зам. Председател: Ивайло Дончев
Членове на УС:
Илияна Петрова
Лидия Александрова
Цветанка Минковска
Изпълнителен секретар: Бойка Георгиева

Набирателни сметки:
BGN BG 72 CECB 9790 1003 1369 00
EUR BG 52 CECB 9790 2403 1369 02
USD BG 71 CECB 9790 2103 1369 00
BIC: CECBBGSF
При ЦКБ АД – клон София