ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

ВИЗИТКА

Сдружение „Обществен фонд “Детство”


Адреси за кореспонденция:

 

София 1113, бул. „Цариградско шосе” № 125, бл.5

или

София, бул. „Г.М.Димитров”, № 50


Телефони за връзка:

Председател: Мария Врачева – 0885 747 407

Почетен председател:Иванка Василева – 0889 235 089 и
Изпълнителен секретар: Бойка Георгиева – 0886 343 122

 

e-mail: ofdetstvo89@abv.bg

 

Сдружението няма щатни сътрудници. На вашите въпроси могат да отговорят председателят и изпълнителният секретар.

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Мария Врачева - председател

Лидия Александрова – зам.председател

Йорданка Факирска

Набирателни сметки:
BGN BG 72 CECB 9790 1003 1369 00
EUR BG 52 CECB 9790 2403 1369 02
USD BG 71 CECB 9790 2103 1369 00
BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД – ЦУ София