ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

  • ХІХ Фестивал на радостта

  • ХІХ Фестивал на радостта

  • ХІХ Фестивал на радостта

  • ХІХ Фестивал на радостта

  • ХІХ Фестивал на радостта

  • Лагерният огън

 

Обществен фонд “Детство”

е сдружение с идеална цел. Учредителната конференция е проведена на 28.01.1989 г. Съдебна регистрация – фирмено дело 2470/1990 г. Вписано e в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20031209030. Има лиценз на ДАЗД и АСП към МТСП за социални услуги за деца.


Сдружението е носител на наградата “Благодеятел на 2008 – обществена подкрепа” на фондация “Благодеятел”, присъдена му е багодарствена грамота на Националното сдружение на общините в република България “... за всеотдайна грижа за децата с трудна съдба от всички български общини”.


Девизът на сдружението е "Доброто ражда добро." В сдружението членуват 84 физически лица и 1 юридическо лице. Много са доброволците и дарителите извън членския състав.

Стипендии за учебната 2020 / 2021г

XX ФЕСТИВАЛ НА РАДОСТТА

РЪКА ЗА РЪКА

XXI Фестивал на радостта - предстои

25 ГОДИНИ САМО ДОБРИНИ

КРАТКА ИСТОРИЯ В ЦИФРИ