ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

Подпомогнали сме над 300 000 деца!

За 20 години са подпомогнати над 300 000 деца. Голяма част от тях многократно са включвани в проекти на Сдружението.

3557 изоставени деца, завършващи средно и специално образование получиха финансова, материална и морална подкрепа; професионална ориентация и квалификация; правна и социална консултация.

От 2000 година стипендии са получили 215 студенти, израсли в домове и 1249 средношколци от бедни семейства с отличен успех. От две години, по проект “За по-добра грижа” като социални работници в домовете, в които са израсли, на 20 часова седмична заетост работят 8 студенти.

5815 деца от домове и от семейства, които живеят в екологично застрашени райони бяха на лагери: здравна профилактика и физическо укрепване; обучителна програма по гражданска култура и правата на детето; тренинги за развитие на способности за справяне с конфликтни ситуации; за самопознание, себеприемане и самооценка; за вземане на решение; за повишаване на умението за търсене и поддържане на добри приятелски взаимоотношения; пробуждане у учениците на желание да помагат на по-малките в дома.

469 деца са получили помощ за лечение у нас и в чужбина; 883 са имунизирани с противохепатитна ваксина.

93 921 деца от бедни семейства получаваха закуска и топъл обяд (най-много през 1997/1998 учебна година). Малки обществени трапезарии се организират и до сега периодично в различни общини и училища.

За ремонт, обзавеждане и преустройство на социални домове и специални училища са изразходвани над два милиона и двеста хиляди лева.

Хуманитарна помощ (обувки, облекло, спално и лично бельо, учебни и спортни пособия) са получили над 150 000 деца от домове и бедни семейства. Близо 115 тона са материалните дарения (втора употреба), получени от деца в домове и бедни семейства.