ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

Фестивал на радостта. Проект за деца от предучилищна възраст от ДДЛРГ

В ТРИНАДЕСЕТИЯ ФЕСТИВАЛ НА РАДОСТТА на децата от ДДЛРГ (3 -12 юни 2009 г.) участваха 190 деца и 75 ръководители от 20 дома и вокална група “Смехоранчета”. За първи път във фестивала участваха деца от ДДФУ гр. Луковит и SOS Детски селища България гр. Трявна.

Двадесет и осем деца участваха във фестивала за втори път, а четирима имат повече участия.
Програмата на фестивала бе изпълнена успешно.

Фестивалът бе открит с вдигането на националния флаг. Кукери от дом “Незабравка” гр. Стара Загора изпълниха своя ритуал под мотото “Бегай, бегай, зло.”

Програмите, с които се представиха децата на пет концерта отново показаха, че с тях се провежда целенасочена възпитателна работа в домовете - те изпитват удовлетворение от представянето си и искрено се радват на програмите на своите другарчета. Програмите на домовете са подготвени от учителките, които са сценаристи, режисьори и дизайнери на костюмите. Само в пет дома осем външни специалисти – 4 музикални ръководители и 4 хореографи са взели участие в подготовката на програмите.

Гала концертът “Доброто ражда добро” обедини най-добрите им изпълнения в три блока: “Децата рисуват дъга....” “....с приятели...” “...в България.......”

Децата участваха с голямо желание в клубовете по интереси.

В ателието по изобразително изкуство, под ръководството на Таня Милкова, децата рисуваха върху стъкло. Разглеждаха с интерес изложбата на кукерски маски от с. Косача, която бе експонирана в НДЕК и в клуба “Направи си сам” изработваха кукерски маски. Експонираната изложба (стъклени предмети, кукерски маски и рисунки) извика възхищение у гостите на фестивала.

Единадесет деца от различни домове и осем от вокална група “Смехоранчета” сформираха сборна вокална формация, която разучи пет нови песни – “Фестивал на радостта”, “Песничка за доброто”, “Попитай детето”, “Слънчева песничка” и “Добрите паячета”, както и песента “От едно до десет”. По време на фестивала песните бяха записани и имаме художествен продукт CD “Фестивал на радостта”, в който са включени и две нови песни на вокална група “Смехоранчета” – “Смехорани” и “Вълшебните смехорани”. На компактдиска са записани и инструменталите на песните. Работата в клуб “Музика” бе доста напрегната, но резултатът удовлетвори всички, най-много децата от домовете. Преживяното в звукозаписното студио, пътуването до София, общуването с децата от вокална група “Смехоранчета”, похвалите и наградите на художествения ръководител Галина Коджаманова бяха едно от чудесата на фестивала, допринесли за обогатяване на музикалната култура на децата, за развитието на таланта им, за тяхната социализация. Текстовете на песните утвърждават идеите на фестивала, музиката създава ведро настроение.

Всички, и деца, и ръководители се забавляваха в клуба за танци и аеробика. Екоразходките, които се провеждаха ежедневно по групи съчетаваха туризъм с опознаване на дърветата, билките и правилата за поведение в гората, с осмисляне на необходимостта да се опазва природата.
Туристическото ориентиране се оказа много интересно за децата – движение, съобразителност и много емоции.

Гостуването на деца и младежи от Националния дворец на децата в София и Младежкия дом в гр. Перник с разнообразна и богата програма достави много радост на участниците във фестивала. Стълпотворение от приказни герои, песни, танци и много фоерверки – така може накратко да се опише карнавала в последната вечер в НДЕК с. Ковачевци.

Съществена част от фестивала бяха семинарите “Ранно откриване на деца със специфични образователни потребности” и “Ролята на изкуството за развитието на децата от 3 до 7 години”. Чрез систематизираната теория по проблемите, библиографията, практическите занимания и анализа на програмите на отделните домове бе оказана професионална подкрепа на екипите на домовете.

“Фестивал на радостта” има устойчив характер:
- чрез подготовката и провеждането на фестивалите се стимулира целогодишната дейност в домовете;
- фестивалът е своеобразен консултативен временен център за професионална подкрепа на директорите и работещите с децата в домовете;
- фестивалът е място и време за обмен на идеи и методика за работа с децата;
- програмата на фестивала спомага за социализацията на децата, за тяхното емоционално обогатяване, за преодоляване на проблеми в общуванието им с деца и възрастни;
- създават се условия за изява на децата;
- проявените възможности и постигнатите резултати в клубовете по интереси и спортните занимателни игри доставят радост на децата, повишават самочувствствието им;
- пътуването и екоразходките разширяват познанията им за България, за природата;
- съчетаването на пълноценна храна, чист въздух и двигателен режим допринасят за физическото укрепване на децата;
- екологичната среда е особено полезна за профилактика на деца с проблеми на дихателната система.