ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

XX ФЕСТИВАЛ НА РАДОСТТА

     От 7 до 15 юни 2016 г., под мотото „Доброто ражда добро”, Двадесетият фестивал на радостта събра 120 деца от 6 дома за деца лишени от родителски грижи и 13 центъра за настаняване от семеен тип в НДК „Ястребино”.

Няколко са думите, с които ръководителите определиха чувствата, които са изпитали децата през осемте дни на фестивала – щастливи, радостни, удовлетворени от изявата си на сцената на фестивала,  развълнувани от срещи със стари приятели, заинтригувани от дейностите в клубовете, горди със спортните постижения, приети като личности, свободни извън институцията.

С концерти и спектакли зарадваха участниците във фестивала и учениците от НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел,  артистите от ДКТ гр. Търговище и танцьорите от ПТА „Северняче” гр. Попово.

Основната тема на фестивала беше „Моята родина”. Децата изработваха знаменца, оцветяваха герба на Република България, разучиха песни за знамето и за родината ни. Поставиха на картата на България по етнографски райони оцветени от тях двойки в национални костюми.

Децата и ръководителите посетиха класната стая на шестте ястребинчета и почетоха паметта им пред скромния паметник на лобното място.

В своето писмо до председателя на Обществен фонд „Детство” патронът на фестивала - госпожа Офелия Кънева, председател на ДАЗД казва:

„Приветствам усилията Ви да подкрепяте социализацията на децата чрез изкуство, да им предоставяте възможност да развият и реализират творческия си потенциал, да общуват с други деца и възрастни, да повишават знанията си.

Защото няма по-добра инвестиция в бъдещето на децата от образованието и развитието на талантите им. Искрено се надявам следващото издание на фестивала на радостта да даде възможност на всички деца да творят и да се докоснат до изкуството.”

В поздравителния адрес на господин Цветан Васев – изпълнителен директор на АСП четем:

„Скъпи колеги, приемете моите поздравления по повод организирания от Вас фестивал, демонстриращ една от добрите практики в работата в специализираните институции и социалните услуги за деца. Убеден съм, че инициативата за организиране за пореден път на това събитие е ярък пример за проява на отговорност и човешка съпричастност в днешните времена, изпълнени с рискове и предизвикателства…

Бих искал да поздравя екипа на Обществен фонд „Детство” за дългогодишната последователна и целенасочена работа за повишаване благосъстоянието на децата в Република България!”

Лидия Дикова – ръководител на ЦНСТДМУ с. Атия споделя:

„Фестивалът е от изключителна важност за децата от новите социални услуги, защото в сложния процес на деинституционализацията всички колеги имаме огромна необходимост от подкрепа, съпреживяване, помощ и обмяна на добри практики в името на най-добрия интерес на децата. Тук, в Ястребино си върнах надеждата, че има невероятни, всеотдайни, знаещи и можещи колеги, поради което въпреки сложностите и препятствията, децата са в сигурни ръце!”