ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

ШЕСТНАДЕСЕТИ ФЕСТИВАЛ НА РАДОСТТА

Завърши Шестнадесетия фестивал на радостта, организиран от Обществен фонд „Детство”. Благодарение на щедрите дарители, на доброволците и на екипите на домовете и центровете близо 170 деца и ръководители от 13 ДДЛРГ и 3 ЦНСТ си тръгнаха щастливи след 7 прекрасни дни, изпълнени с песни, танци, театрални постановки, карнавална въртележка, спортни игри и разходки по поляните и горските пътеки. На подредената изложба върху стъклени предмети грейнаха слънца, пъстри цветя, животинки и красиви абстракции. Незабравими ще останат и вечерите на музиката и танците, дискотеките, спектакълът на Столичния куклен театър и детското шоу на Нани, Дани и диджей Елвис. На галаконцерта под мотото „Доброто ражда добро” децата посрещнаха скъпи гости – Екатерина Михайлова от ЕВРОФУТБОЛ ООД – основен спонсор на фестивала, първия български космонавт Георги Иванов, народната представителка от ПГ на Коалиция за България Валентина Богданова, предсавители на местната власт, жители на Ковачевци. Като истински артисти, без подсказването на ръководителите, щастливи от аплодисментите на публиката, децата показаха своите умения, способности и талант, заредиха се с положителни емоции, дадоха израз на самочувствието си, на вярята в доброто и надеждата за бъдещето.

Бих искала да ви поздравя за благородната инициатива и да отправя най-топли пожелания към децата и техните ръководители. Убедена съм, че подобни мероприятия оказват съществена роля за повишаване на благосъстоянието на децата в риск, стимулират личностнана им изява и допринасят за обогатяване на опита им, пише в поздравителния адрес до председателя на Обществен фонд „Детство” Иванка Василева заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова.

Държавната агенция за закрила на децата високо оценява инициативата ви да създадете място за творческа изява на деца от домове за деца, лишени от родителска грижа и центрове за настаняване от семеен тип. Защото изкуството е най-прекият път, по който посланията могат да бъдат споделени и да достигнат до всички, но най-вече до младите хора, се казва в поздравлението на Калин Каменов – председател на ДАЗД.

Фестивалът е форум за излизане от анонимност, форум за даване на гласност, че макар и в различни населени места и разпилени в единични структори, в България ги има тези деца и те не са анонимни, те са талантливи, за тях се грижат професионалисти, хора с големи сърца. Този форум трябва да продължи и в бъдеще, Обществен фонд „Детство” трябва да намира все повече съмишленици в своята кауза, за да може наистина доброто да ражда добро и в бъдеще, смята Мария Йорданова – директор на ДДЛРГ „Надежда” – Русе, участник във всички издания на фестивала.

Децата от ДДЛРГ „Олга Скобелева” за първи път участваха във Фестивала на радостта и прекараха седем незабравими дни. С нетърпение ще очакваме Седемнадесетия фестивал, защото общуването чрез изкуство носи огромна радост и много усмивки върху детските личица, казват ръководителките Донка Николова и Мария Топчева.

Фестивалите на радостта са и форум за интегриране на децата със специални образователни потребности, с хиперкинетично поведение и с хронични заболявания. В дните на Шестнадесетия фестивал тези деца имаха възможност да проявят умения в различни насоки – комуникативни, танцувални, изобразителни.... Фестивалът е изключително ползотворен за децата от различни институции и трябва да продължи и в бъдеще. Стегната организация позволи да се осъществи многообразие от дейности. Фестивалът и е възможност екипите на различните институции в системата на услуги за деца да общуват, да обменят опит и идеи, което го прави особено ценен. Това сподели в последния ден на фестивала Радина Стоянова – директор на ДДЛРГ „Незабравка” – Стара Загора.

През фестивалната седмица децата търсиха и намираха своите нови приятели, очакваха с нетърпение следващия ден, за да са отново заедно. Всички, и деца, и ръководители очакваме следващия – Седемнадесети фестивал на радостта, казва Пепа Димитрова – възпитател в дома в с. Страхилово, област Велико Търново, минути преди в НДЕК с. Ковачевци да бъде спуснат фестивалният флаг.