ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

Стипендии за студенти 2017-2018г

     Вече 20 години Обществен фонд “Детство” подпомага студентите – израсли в ДДЛРГ и ЦНСТ. За стипендия за учебната 2017/2018 година могат да кандидатстват всички студенти, израсли в институция, които не са навършили 25 години.
Документите се приемат до 30 октомври 2017 г. в офиса на Обществен фонд “Детство” на адрес София 1113, бул Цариградско шосе № 125, бл 5, Обществен фонд “Детство”, или София 1125, бул. „Г.М.Димитров” № 50, след договорка по телефона с Бойка Георгиева.
- заявление – декларация (по образец), която да дава пълна и точна информация;
- уверение (оригинал) от учебното заведение (академия, университет, институт, колеж);
- академична справка за успех от предходната година или копие на дипломата за завършено средно образование.

     Всички първокурсници и други студенти, които кандидатстват за първи път, представят документ от институцията, който трябва да съдържа трите имена на студента, ЕГН, колко години е бил в ДДЛРГ и ЦНСТ и причината за ползване на тази социална услуга.

     Всички студенти, които кандидатстват за магистратура и не могат да представят документите си в този срок, моля да ни информират по телефона или на e-mail ofdetstvo89@abv.bg най-късно до 25 октомври.

     Не се приемат документи по факс или електронна поща.

     За стипендия могат да кандидатстват и студенти с увреждания с над 70% нетрудоспособност. Те представят допълнително епикриза, решение на ТЕЛК и документ за доходите на член от семейството за последните 6 месеца. В молба, свободен текст могат да дадат допълнителна информация за лечението си.

     Уважаеми студенти, моля да проявите уважение към дарителите – Българо - американското общество във Вашингтон, като попълните честно, изчерпателно и четливо заявлението. Прочетете внимателно и тогава попълвайте. Не съкращавайте наименования. Случва се да „забравяте” да подадете информация за доходите си, а това ни обижда.

За допълнителна информация – Бойка Георгиева, тел. 0886 343 122