ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ 2014/2015 г.

354 са студентите – стипендианти на Обществен фонд „Детство” от 1999 г. до сега. Сдружението осъществява проект СТУДЕНТИ по програма КУРАЖ ЗА ЖИВОТ вече 16 години.

То е единственото в България, което може да се гордее с факта, че първо е оказало подкрепа на студенти, израсли в домове. През последните 11 години проектът се финансира от Българо-американското общество във Вашингтон.

67 са стипендиантите за учебната 2014/2015 г. Осем получават стипендия ТОНИ и трима – стипендия на името на посланик СОЛ ПОЛАНСКИ.

24 студенти изучават педагогически специалности – социална педагогика, предучилищна и начална педагогика, педагогика на обучението по физическо възпитание и педагогика на обучението по музика; филологии – 9; телекомуникации, мениджмънт, информатика и други технически науки – 8; социални дейности -5. По двама са в специалностите икономика, екология и архивистика и документалистика и по един в право, архитектура, молекулярна биология, политология, география, история,етнология, теология, геология, технология на виното, журналистика и масови комуникации, рекламен дизайн, зъботехника, медицинска сестра и военна дисциплана.