ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

Студенти 2016г - 2017г

 
 
Програма „Кураж за живот”, проект „Студенти”
     
 
     Общо 432 са стипендиантите на Обществен фонд „Детство” 
 
     За деветнадесета година, благодарение на Българо американското общество във Вашингтон,  Обществен фонд „Детство” отново подкрепя студентите, които са израсли в институция. За учебната 2016/2017 г. те са 65. 
     В първи курс са 25 студенти; във втори  – 11; в трети  – 10; в четвърти  – 8 и магистратура – 3. 
   По специалности: социални дейности – 9, социална педагогика – 8, филологии – 5, информационни технологии – 4, физическо възпитание – 4, медицина – 3, психология – 3, музика – 3, зъботехника – 2, електроника – 2 и по един в следните специалности: медия  икономика, военни формирования, филмово и телевизионно операторство, европейски проекти, труд, пазари и развитие на човешките ресурси, философия, история, география, етнология, екология, археология, маркетинг, теология, отоплителна и газова техника. 
     За първи път стипендия  получават 19 студенти; за втори – 24; за трети- 6; за четвърти – 4;  за пети – 3 и за шести – 1.
8 ученици от училища по изкуствата от бедни семейства с много добър успех също са стипендианти на Обществен фонд „Детство”.  4 са в девети клас, 2 – в десети и 2 в единадесети. Трима от тях изучават български танци, четирима – народно пеене и един изящни изкуства.
     10 студенти с  успех от предходната академична година над много добър 5,00 получават годишна стипендия в размер на 1200,00 лв., 8 са с успех много добър 4,50 – 5,00 и получават 1000,00. Първокурсниците, студентите с по-нисък успех и учениците получават по 800,00 лв.
     63 стипендии са на името на Антония Александрова /фонд Тони/ и 2 на името на Сол Полански.