ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

Стипендии за студенти за 2018-2019г

Години наред Обществен фонд “Детство” подпомага студентите – израсли в ДДЛРГ и ЦНСТ. За учебната 2018/19 г. Българо - американското общество във Вашингтон отново ще финансира проект СТУДЕНТИ.

За стипендия могат да кандидатстват:

-       всички студенти, израсли в институция, които не са навършили 25 години.

-       студенти с ТЕЛК над 70%  

Документите се приемат до 26 октомври 2018 г.  по поща  на адрес София 1113, бул Цариградско шосе № 125, бл 5, Обществен фонд “Детство” или след договорка за мястото на  получаване с г- жа Бойка Георгиева / ако ползвате услуга като Еконт или Спиди, също предварително уточнете адреса на получаване с г-жа Георгиева/ Изпратете:

- молба – декларация (по образец), която да дава пълна и точна информация;

- уверение (оригинал) от учебното заведение (академия, университет, институт, колеж);

- академична справка за успех от предходната година или копие на дипломата за завършено средно образование.

- Всички първокурсници и други студенти, които кандидатстват за първи път, представят документ от институцията с трите имена на студента, ЕГН,  колко години е бил в ДДЛРГ и ЦНСТ и причината за ползване на тази социална услуга.

- Студенти с ТЕЛК представят телково решение

Всички студенти, които кандидатстват за магистратура и не могат да представят документите си в този срок, моля да ни информират по телефона или на e-mail  ofdetstvo89@abv.bg най-късно до 20 октомври.

Не се приемат документи по факс или електронна поща.

 

Уважаеми студенти, моля да проявите уважение към дарителите като попълните честно, изчерпателно и четливо молбата. Прочетете внимателно и тогава попълвайте. Не съкращавайте наименования. Случва се да „забравяте” да подадете информация за доходите си, а това ни обижда.

 

За допълнителна информация – Бойка Георгиева,  мобилен: 0886 343 122

 

С пожелания за здраве и успех,

 

Мария Врачева
Председател на Обществен фонд “Детство”

 

Заявлението за кандидатстване може да изтеглите от тук: