ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”