ДОБРОТО РАЖДА ДОБРО – такъв е девизът на Обществен фонд „Детство”

Стипендии за студенти 2015-2016г

Вече 18 години  Обществен фонд “Детство” подпомага студентите, израсли в институции. 377 студенти са стипендиантите на Сдружението до сега.

За учебната 2015/2016 г. те са 54. 14 студенти с успех над 5,00 ще получат годишна стипендия в размер на 1200 лв. 6 от тях са с отличен успех; 12 студенти с успех от 4,50 до 5,00 ще получат годишна стипендия в размер на 1000 лв. Тези 26 студенти са от втори или по-горен курс.

Останалите 26 ще получат годишна стипендия в размер на 800 лв. В тази група са и две студентки – инвалиди, които не са били в институция.

Двама ученика от институция, които се обучават в училища по изкуствата ще получат годишна стипендия в размер на 600 лв.

В първи курс ще бъдат 15 студенти; във втори – 16; в трети – 9; в четвърти – 7.

Магистратура продължават 5 студенти и 2-ма са ученици.

 

За първи път ще бъдат подпомогнати 23  студенти и 2 ученика; за втори - 14; за трети – 4; за четвърти – 6 и за пети път – 5.

 

По специалности се разпределят така:

Социална насоченост и соц. педагогика – 13; хуманитарни науки и филологии – 10; медицински профил – 6; физическа култура и туризъм – 4; икономически – 5; инженерно – технически - 4; музикални – 3; По един изучават дизайн и дърворезба, декоративно градинарство, право, журналистика, филмово и телевизионно операторство , етнология, теология, архитектура, воененна дисциплина.

 

И тази година проект СТУДЕНТИ се финансира от Българо американското общество във Вашингтон.